• Loading...
 
Luật số 85.2015.QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật: 15/12/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1940

Văn bản khác

 • Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
 • Luật số: 06/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 15/6/2022 về Luật thi đua khen thưởng
 • Luật số: 07/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 16/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật số: 08/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022, về Kinh doanh bảo hiểm
 • Luật điện ảnh số 05/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 15/6/2022
 • Luật cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 14/6/2022
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-17/8/2022)
 • Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
 • Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022
 • Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ( khóa VII) về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.
 • Nghị định số: 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022, Nghị định Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ
 • Nghị quyết số 17-NQ/HNDVN ngày 29/6/2022 , Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII
 • Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 • Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái ( 30/6/1945-30/6/2022)
 • Công văn số 1639/UBND-VX ngày 02/6/2022 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh năm 2022
 • Nghị quyết số 135.2020.QH14 của Quốc hội Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
 • Nghị quyết số 134.2020.QH14 của Quốc hội Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn
 • Nghị quyết số 133.2020.QH14 của Quốc hội về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Nghị quyết số 132.2020.QH14 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn động trong quản lý sử dụng đất quốc phòng,
 • Nghị quyết số 130.2020.QH14 của Quốc hội Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
 • 101-120 of 485<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >