• Loading...
 
Luật số 85.2015.QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật: 15/12/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 2010

Văn bản khác

 • Mẫu biểu kèm theo công văn số 1515-CVHNDT ngày 16/3/2023
 • Công văn số Số: 1515 -CV/HNDT ngày 17/3/2023 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2023 (Có mẫu Bản kê khai thành tích cá nhân kèm theo)
 • Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ về Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
 • Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính Phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
 • Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
 • Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
 • Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
 • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ về quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 • Công văn số 1501-CV/HNDT ngày 28/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
 • Công văn số 1111-CV/BCĐ 35 ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
 • Công văn số 1499-CV/HNDT ngày 27/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Nghị quyết Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19
 • Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Luật khám bệnh, chữa bệnh
 • Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Luật phòng, chống rửa tiền
 • Luật số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật phòng chống bạo lực gia đình
 • Luật số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật dầu khí
 • 41-60 of 490<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >